Międzynarodowa konferencja GEOlogos składa się z trzech części: 

  1. „Glottodydaktyka w dobie kryzysu klimatycznego” (1. dzień)
  2. „Humanistyka w epoce antropocenu” (2. dzień)
  3. „Edukacja w dobie antropocenu” (3. dzień)

Tytuł konferencji nie tylko metaforycznie łączy zupełnie różne skale czasowe: historię człowieka i historię geologii, ale również wskazuje potrzebę zmiany narracji o świecie i naturze. Idea antropocenu wpisana w tytuł konferencji inspiruje nie tylko geologów, klimatologów, przyrodników i innych badaczy nauk o systemie Ziemi, ale również humanistów.

Projekt ma charakter międzydyscyplinarny i międzynarodowy, a jego celem jest namysł nad miejscem oraz rolą nowoczesnej humanistyki i edukacji humanistycznej mierzącej się z problemami współczesnego świata: kryzysem klimatycznym, katastrofą ekologiczną czy uchodźstwem klimatycznym. To właśnie edukacja, w tym humanistyczna, znalazła się w niezwykle interesującym momencie, w którym dochodzi do zmiany paradygmatów opowieści o świecie, podających w wątpliwość obowiązujący dotąd antropocentryczny punkt widzenia. Czy i jak edukacja humanistyczna reaguje na przełamywanie dualizmu człowiek-przyroda? Czy zapobiegając kolejnym kryzysom, głosi hasła sprawczości, wolności, odpowiedzialności  sprawiedliwości? 

Celem konferencji GEOlogos jest namysł nad przyszłością humanistyki oraz edukacji humanistycznej i pokładanej w niej nadziei na stworzenie projektu mogącego przezwyciężyć „kryzysy planetarne”.

Konferencję GEOlogos zaplanowano według układu: wykład inauguracyjny, panel ekspertów, sesje referatowe, sesja posterowa i open space – poświęcony wypracowaniu postulatów, kierunków rozwoju i nakreśleniu nowych obszarów badawczych dla humanistyki. Dzięki takim formom pracy wzmocni się komunikacja międzydyscyplinowa nauk humanistycznych, przyrodniczych, społecznych czy nauk o sztuce.

Wystąpienia opublikowane zostaną w czasopiśmie punktowanym („Postscriptum Polonistyczne”) wydawanym przez Uniwersytet Śląski. Zapisy audiowizualne wykładów i paneli konferencyjnych oraz materiał z wypracowanymi rekomendacjami na temat edukacji humanistycznej publikowane będą na niniejszej stronie w zakładce ARCHIWUM.