Archiwum GEOlogos

Otwarcie konferencji
Prowadzenie: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną UŚ
Wystąpienia:
JM Rektor UŚ – prof. dr hab. Ryszard Koziołek
KRASP – prof. dr hab. Wiesław Banyś (Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP)
Klub Myśli Ekologicznej – prof. dr hab. Piotr Skubała 
Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Magdalena Środa (UW) „Koniec antropocenu? Nadzieje posthumanizmu”

Międzynarodowy panel ekspercki. Jak uprawiać glottodydaktykę w czasach kryzysu klimatycznego?
dzień pierwszy 01.06.2022 r.

Humanistyka w czasach antropocenu – panel ekspercki
dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ
dr hab. Urszula Zajączkowska, prof. SGGW
Filip Springer (Szkoła Ekopoetyki)
prof. dr hab. Małgorzata Sugiera (UJ)
prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM)
Prowadzenie: dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ

Na Ziemi sesja referatowa
dzień drugi Humanistyka w epoce antropocenu 02.06.2022

W Ziemi sesja referatowa
dzień drugi Humanistyka w epoce antropocenu 02.06.2022

Nowe narracje i nowe filozofie część I – sesja referatowa
dzień drugi Humanistyka w epoce antropocenu 02.06.2022

Nowe narracje i nowe filozofie część II – sesja referatowa
dzień drugi Humanistyka w epoce antropocenu 02.06.2022

Sesja posterowa część I
dzień drugi Humanistyka w epoce antropocenu 02.06.2022

Sesja posterowa część II
dzień drugi Humanistyka w epoce antropocenu 02.06.2022

prof. dr hab. Tadeusz Sławek „Lasy Orfeusza Zarys lektury EKOlogicznej”
dzień trzeci 03.06.2022 r. 9:00 – 9:45 Wykłady

prof. dr hab. Ewa Bińczyk „Ekowerwa i społeczne punkty przełomowe. Jak podsycać entuzjazm do zielonych ładów w epoce remilitaryzacji i marazmu?”
dzień trzeci 03.06.2022 r. 9:00 – 9:45 Wykłady
prof. dr hab. Piotr Skubała „Skuteczna edukacja albo ekocyd”
dzień trzeci 03.06.2022 r. 9:00 – 9:45 Wykłady

Edukacja w dobie antropocenu – panel ekspercki
dzień trzeci 03.06.2022 r. 10:30 – 12:00 Edukacja w dobie antropocenu – panel ekspercki

Edukacja humanistyczna: nowe teksty kultury: nowe odczytania kanonów – część I
dzień trzeci 03.06.2022 r. 12:00–13:20 referaty

Edukacja humanistyczna, nowe teksty kultury, nowe odczytania kanonów – część II
dzień trzeci 03.06.2022 r. 13:35–14:55 referaty

Na Ziemi sesja referatowa
dzień trzeci 03.06.2022 r. 15:10–16:30 referaty

Okrągły stół dla edukacji humanistycznej na rzecz klimatu
dzień trzeci 03.06.2022 r. 17:00–19:00 Open Space: „Okrągły stół dla edukacji humanistycznej na rzecz klimatu”

Sesja Posterowa

mgr Ewelina Zygan (UŚ) „Filozoficzne korelacje (eko)logiczne a polonistyczna edukacja licealna

mgr Sandra Kaszubowska (UG) „Pan Tadeusz i polowanie

Aleksandra Lange (UŚ)  „Historia szopienickiej epidemii ołowicy w odniesieniu do współczesnych realiów Śląska w edukacji polonistycznej

Małgorzata Figura (UŚ) „Dziecko w katastrofie klimatycznej – świadek, ofiara, aktywista

Ewelina Kutaś (UŚ) „Co myślą i czują zwierzęta w Quo vadis? O Sienkiewiczowskim cyrku Nerona

Julia Szewc (Polska) i Alina Zhbadynska (Ukraina) „Ekobrutalizm – nadzieja dla przyrody?”

Kamilla Gicala  (UŚ) „Ania z Zielonego Wzgórza. W kręgu nieatropocentrycznej refleksji o świecie

Alicja Wosik (UŚ), Andrzej Handzlik (UŚ) „O kraju świadczą jego Zwierzęta. Propozycje lekcji ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych

Amanda Caban (UŚ) „I żyli długo i szczęśliwie… i w futerku, iż planami na przyszłość. Storytelling w reklamach proklimatycznych

Joanna Urbańczyk (UJ) „Wizerunek drzew – literackie ekokształcenie w edukacji polonistycznej

mgr Justyna Szewczyk (SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach) „Oswoić” naturę czy być przez nią „oswojonym”? Dylematy ekologiczne na podstawie tekstów epickich i lirycznych (Mały Książę i Liryki lozańskie)

Natalia Zientek  (UŚ), Anita Zaklukiewicz (UŚ) Interpretacja obrazów na lekcjach języka polskiego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekologii